La tamisadora circular vibratòria VIBROCLASS, combina les característiques de les tamisadores vibratòries i les rotatives. Són màquines compactes i autònomes que realitzen separacions mecàniques i precises d'acord amb la mida de les partícules. Treballa per mitjà de l'eficient ús de les tècniques de vibració inercial multiplanar.

Estan dissenyades i construïdes per solucionar els problemes més difícils de classificació, separació i deshidratació.

Es poden muntar des de 1 a 4 sedassos per obtenir fins a 5 fraccions de mides predeterminats.

Existeix la possibilitat d'instal·lar un sistema d'ultrasons per a la neteja automàtica del sedàs per impedir que el producte no s’obturi.

Arxius adjunts