Ideal per a anàlisis granulomètriques per via seca (des de 32 microns) utilitzant sedassos normalitzats de 200 mm de diàmetre.

Funciona pel principi aerodinàmic d'escombrada/aspiració, únic per obtenir resultats amb la màxima nitidesa de separació, sense alterar la granulometria real del producte ni fer malbé el tamís per fi que sigui.

Total fiabilitat de resultats, destacant la seva aplicació en controls de qualitat per a processos continus de mòlta, assecatge, etc.

Arxius adjunts