Lleal, 145 anys al servei de la industria de procés

Lleal, SAU és una empresa d’origen familiar que va ser creada a Badalona l’any 1874.

Des d’aleshores, a Lleal treballem per desenvolupar la tecnologia més avançada destinada a la indústria de procés. Som una organització que tenim com a objectiu ser el referent nacional i internacional en la fabricació d’equips i instal·lacions per al sector farmacèutic, cosmètic, alimentari, de pintures, ceràmica i químic en general.

A Lleal conjuguem experiència, joventut, compromís i innovació. Valors que ens han permès l’adaptació a mercats diversos. Així mateix, la investigació i el desenvolupament ens fan líders en el disseny i la producció de nous equips de procés amb aplicació a tots els sectors en què intervenim: agitació, amassat, emulsió, envasat, granulació, mescla, molturat, assecat i tamisat.

Els professionals del Departament Comercial tenen un coneixement exhaustiu dels processos que duen a terme els nostres equips, al mateix temps que aporten solucions d’acord a les necessitats dels nostres clients.