La MINOX és una envasadora volumètrica completa i compacta d'accionament pneumàtic.

Està indicada fonamentalment per dosificar tot tipus de productes des de 5 fins 250 c.c., sent totes les parts de l'equip d'acer inoxidable. El seu disseny i configuració permet realitzar d'una manera econòmica, un perfecte envasat de productes líquids de baixa i mitja viscositat.

La dosificació es pot fer mitjançant aspiració directa, tremuja i tremuja calefactada mitjançant un agitador.

Arxius adjunts