Papallona

Les vàlvules de papallona estan concebudes per a múltiples aplicacions on es garanteix el seu màxim rendiment.

Indústria química i petroquímica (solucions sulfúriques, nítriques, gasolina, fuel, etc.). Indústria alimentària (llet, vi, cervesa, etc.). Abastament i tractament de l’aigua. Potabilització de l’aigua (aigua de mar, aigua dolça, circuit de buit, etc.)

La concepció del perfil de la papallona i la seva rotació sobre l’eix de la canonada asseguren una pertorbació mínima durant el pas del fluid, obtenint una notable reducció de la pèrdua de càrrega.

Vàlvules de Papallona (PDF)

Retenció

Àmpliament utilitzades a la indústria química i petroquímica, centrals d’energia, edificació -calefacció, refrigeració, canonades- indústria del paper, indústria alimentària, indústria tèxtil, indústria dels olis minerals, etc. Són recomanables per a les següents instal·lacions:

Instal·lacions sanitàries de calefacció i climatització. Sistemes de calefacció d’acompanyament. Sistemes de refrigeració. Instal·lacions d’aigua, vapor i condensat. Instal·lacions d’olis portadors de calor (termos fluids). Instal·lacions de processos.

Vàlvules de retenció (PDF)