Tractament de partícules sòlides mitjançant la fluïdització en una atmosfera d'aire net i sec a temperatura controlada.

El tractament inclou l'assecat de producte humit, la granulació mitjançant l'aplicació d'additius a través d'un injector superior (Top Spray), així com el recobriment de les partícules sòlides amb parafines o similars, gràcies a un injector inferior i el conducte Wurster.

L'equip està fabricat en acer inoxidable AISI-316L per a totes les parts en contacte amb el producte. Així mateix, es pot fabricar amb altres materials. Disponible per a laboratori i indústria, amb càrrega manual o automàtica mitjançant buit.

A més, incorpora sensors de cabal, humitat i temperatura per al control i l'automatització del procés mitjançant PLC programable amb display tàctil.