És un Molí Universal de martells amb batedors pendulars, de construcció molt robusta, amb càmera de mòlta i un sedàs intercanviable. S'empra amb èxit, en la mòlta de productes alimentaris com ara espècies, herbes aromàtiques, etc. Productos químics com resines, colorants, etc. Productes minerals com terres, argiles, grafit, etc. I també en productes farmacèutics i cosmètics.

Axius adjunts