Molí de microesferes de laboratori en discontinu model MVL-1. Protecció ATEX, destinat a I+D.