Les mescladores planetàries plamixer són indispensables per a processos amb productes d'alta i mitja viscositat. El denominador comú és el seu alt contingut en sòlids en vehicles de dispersió molt petits i de difícil mescla. Es fabriquen models de laboratori de 8 i 15 litres respectivament.

Opcionalment, se’ls pot acoblar un disc d'alt cisallament tipus cowles per intensificar la mescla, una doble càmera per a la refrigeració i/o calefacció del producte. Es poden preparar per a treballar amb buit, i amb diferents models de pales segons el producte.