El mesclador en V desenvolupa un procés de mescla amb suavitat i fluïdesa de sòlid/sòlid en qualsevol percentatge i de sòlid/líquid en forma de pols o granulat i amb diferents pesos específics.

Per la seva forma, crea en el seu interior unes corrents axials que separen i uneixen els diferents materials i que, unit a l’acció radial del procés, dóna com a resultat una mescla ràpida i homogènia sense utilitzar pales deflectores ni altres dispositius mecànics.

Arxius adjunts