Els mescladors de sòlids en “V” de laboratori es caracteritzen per l’efectivitat de la mescla que realitzen (d’1 a 100.000 parts) i per la seva facilitat de neteja. Aquests models són adequats per a la fabricació de petits lots de concentrat o per a la investigació de productes en laboratoris I+D, posteriorment escalables a mescladors industrials.

Destaquen per la seva rapidesa, per la seva àmplia utilitat i la gran precisió per a mescles de sòlids en pols o granulat i amb possibilitat d’addició de líquids fins un màxim del 10%. Opcionalment se li pot acoblar un eix esterrossador i un injector de líquids que, segons la viscositat del producte, s’haurà de fer mitjançant una petita bomba o un dipòsit pressuritzat.

Arxius adjunts