El mesclador horitzontal de bandes MB de laboratori és de tipus estàtic amb càrrega horitzontal.

Els elements d’agitació són dues espirals oposades, de tal manera, que els moviments d’ambdues són complementaris i eviten, d’una banda, l’acumulació de partícules en els extrems del mesclador, i per un altre, la formació de zones mortes sense agitació. A diferència de la versió industrial, la descàrrega es pot realitzar mitjançant una vàlvula o bolcant el mesclador.

Arxius adjunts