El mesclador cònic és un mesclador de tipus estàtic amb càrrega vertical. L’element d’agitació principal és un cargol vis sens fi que efectua un moviment planetari en l’interior del con.

Els mecanismes de mescla són per convecció a causa del moviment planetari i per difusió a causa del vis sens fi. Permet la mescla de sòlids també en elevades proporcions. De manera opcional, es pot instal·lar, en el centre del con, un disc cowles per trencar possibles aglomerats presents a la mescla, bé per les característiques físiques de la matèria primera, bé per l’addició de líquids sobre sòlids.

Arxius adjunts