L’Envasadora PEN-2000 ha estat dissenyada per a omplir directament envasos o bidons ja situats en un palet, sense haver de ser desplaçats i amb la intervenció d’un sol operari.

Permet el dosatge de productes líquids o pastosos de mitjana o alta viscositat i el control del volum d’ompliment es realitza mitjançant plataforma de pesatge.

Disposem de dos sistemes diferents de translació del filtre:

• El sistema cartesià que permet posicionar automàticament el broquet d’ompliment en un pla X-I, ja que disposa de dues columnes que suporten una guia de moviment horitzontal sobre la qual es llisca una segona guia de moviment perpendicular que porta el broquet. El moviment de totes dues guies és accionat pneumàticament.

• El sistema radial que permet el posicionat del broquet de manera semiautomàtica ja que disposa una guia amb un sol suport de moviment pendular a 240º manualment i sobre la qual es llisca una segona guia de moviment perpendicular i pneumàtic, que porta el borquet.

Depenent de la mena de producte es poden instal·lar 3 tipus de filtres diferents: per a productes espumosos, per a productes líquids o viscosos que no generin escuma i per a productes d’alta viscositat.

Arxius adjunts