Equip per a omplir de tot tipus de líquids, inclús tots aquells amb propietats escumoses, fins una viscositat màxima de 15.000 cP.

Existeixen diversos tipus: automàtiques i semiautomàtiques; amb una o dos broquets.

  • Dos velocitats de dosificació (gruixut i afini).

  • Rang de dosificació: des de 100 cc fins 25 litres

  • Tapador pneumàtic de funcionament manual per al tancament dels envasos (opcional).

  • Possibilitat de moviment del broquet per envasar productes escumosos.

  • Connexió de broquet portàtil per a 10 i 25 litres sobre palet (opcional).

    Arxius adjunts