Es tracta d’un emulsionador en línia , dissenyat per al seu muntatge entre canonades. Aquest equip pot servir com a complement per el Tri-agi, el Max-Mix i per a reactors de procés, etc.

Es una màquina ideal per a:
·Emulsionar eficaçment i amb gran estabilitat processos d’aigua sobre una fase grassa o a la inversa.
·Processos de mescla i dispersió de sòlids en líquids amb un alt rendiment i finesa.
·Homogeneïtzació en mescles de líquids.

Pot tenir una, dos o tres etapes. Es tracta d’un equip autònom proveït amb un màxim de tres turbines multident que produeixen un alt cisallament hidràulic en el productes, o pot incorporar una turbina tipus starmix apropiada per a l’emulsió intensa de productes sensibles al cisallament.

Arxius adjunts