El TRIAGI és l’únic equip que resol de forma optimitzada els processos d’escalfament, pre mescla, addició, emulsió i dispersió, desairejat i refredament del producte, sense transvasaments ni manipulacions intermèdies, sempre renyides amb els costos de fabricació, productivitat i riscs de contaminació creuada.

Ofereix els següents avantatges, derivades del seu acurat disseny i construcció:

·No existeixen zones mortes.

·Els rascadors auto ajustables, escombren la superfície corresponent al volum útil.

·El sistema d’estanquitat garanteix un tancament perfecte fins i tot operant al buit.

·Possibilitat d’intercanvi de les turbines homogeneïtzadores, d’alta velocitat.

·Possibilitat d’addició de sòlids.

Arxius adjunts