La línia AGI s’inicia amb models molt versàtils de laboratori amb capacitats de 5, 10, 15 i 30 litres, dotats amb totes les possibilitats d’un equip industrial.

Aquests equips són molt útils, tant per a l’estudi de processos, com per petites produccions, essent possible controlar tots els paràmetres i la seva extrapolació a nivell industrial.