El centre de processos MAX-MIX és un equip multi funció ideal per a la fabricació de productes líquids i viscosos que, per a la seva elaboració, necessiten fases de dispersió, homogeneïtzació i emulsió (en processos sòlid / líquid i líquid / líquid) i que a més requereixen un acabat totalment desairejat.

El procés es complementa amb la possibilitat d\'escalfar o refredar el producte durant la seva elaboració; amb la càrrega de sòlids i líquids a través del buit i amb la recirculació i descàrrega per desplaçament positiu sense ajuda exterior.

El centre de procés MAX-MIX permet la preparació de pastes fines dispersades, amb finors de fins i tot 15 microns de mida de partícula, i aconseguint les micro emulsions de fins a 1 micró, utilitzant la turbina multi etapa o el molí col·loïdal horitzontal, en ambdós casos, segons producte.

Archivos adjuntos