La pastadora extrusora AME, ha estat desenvolupada per a la preparació de pastes de mitja i alta viscositat que presenten problemes de buidatge, manipulació, condicionament i/o transformació.

Utilitza un sistema de mescla que combina l’acció de les pales en forma de “Z”, amb un cargol vis sens fi situat en paral·lel a la part inferior de l’obi. Durant la mescla, el vis sens fi d’extrusió gira en sentit contrari creant un tercer moviment que augmenta l’eficàcia de la mescla. Al finalitzar l’operació i sense parar el moviment de les pales, es procedeix al buidatge o a l’extrusionat, canviant simplement el sentit de gir del cargol vis sens fi.

Arxius adjunts