L’agitador dispersor SL-1 és un equip planta pilot, per als processos de mescla i dispersió de sòlids en un vehicle líquid. Disponible en proteccions IP-55 i Exd, amb accessoris complementaris com la tapa especial per treballar al buit, dipòsits calefactats i refrigerats.

L’agitador compact simplex CSL-1 és un equip planta pilot per a processos de mescla, dispersió i mòlta. Reuneix les mateixes característiques que l’agitador de laboratori SL-1 però amb la possibilitat de molturar mitjançant el molí vertical de microesferes.

Archivos adjuntos