Els agitadors verticals són equips de dispersió preparats per a muntar en diferents suports segons sigui l’emplaçament que requereixi el procés, és a dir, poden instal·lar-se fixos en paret, columna o sòl o bé disposar d’un suport mòbil.

Estan dissenyats per a resoldre de manera eficaç operacions de mescla, dissolució, dispersió i homogeneïtzació, en funció de la mena de turbina que s’instal·li. Segons el procés, es poden instal·lar discos cowles d’alt cisallament, hèlixs marines, capçals rotor/stator, axials, radials, axial d’àleps plegables, etc.

Disposem de tres sèries: la sèrie AGL, amb un suport lleuger per a instal·lar en paret i previst per a la preparació de petits lots de 25 a 300 L; la sèrie AGM, amb un suport més robust per a ancorar en paret i sòl i dissenyat per a lots de 250 fins a 700 L segons producte i viscositat i la sèrie ACM, instal·lats en suports mòbils (dimensions segons necessitat) amb rodes i mànec per a desplaçar l’agitador.

L’elevació del capçal d’agitació pot ser manual mitjançant un contrapès que facilita el moviment o ben automàtic mitjançant un cilindre pneumàtic o un motor-reductor.