El Micromix és un equip molt versàtil que s’adapta a una àmplia gamma de processos i productes.

La característica principal i la diferència fonamental respecte a altres agitadors, radica en l’intens cisallament produït per la turbina tipus rotor / stator. Aquesta turbina a més combina una doble acció (mescla i cisallament) sobre el producte en passar través del capçal, aconseguint reduir la grandària de sòlids poc solubles sense aglomerats o efectuar emulsions de productes grassos en base aigua, uniformes i estables.