El dissolver COAXIAL és un equip de procés dissenyat per a les operacions de mescla i dispersió de productes, tant líquids com amb una viscositat de fins a 1 milió de centipoise.

Són equips amb un alt rendiment, dotats amb dos sistemes d’agitació, amb motors independents i una velocitat ajustable.

L’eix principal central consta d’un disc dispersiu tipus cowles amb un alt poder de cisallament. Aquest sistema es complementa amb una pala d’accionament coaxial, que gira al voltant del dipòsit, empenyent el producte cap al vòrtex generat per la turbina. En l’extrem de la pala s’instal·la una rasqueta, habitualment de PTFE, ajustable al diàmetre interior del dipòsit, que escombra les parets evitant que es generin impureses.

Per als processos que ho requereixin, aquest equip pot incorporar una tapa preparada per a treballar al buit.