El Dissolver es un dispersor d’alta velocitat amb una construcció robusta i un funcionament exempt de vibracions. És l’equip ideal per a totes les operacions de dispersió, mescla, dissolució i emulsió de sòlid-líquid i líquid-líquid, amb una viscositat de fins a 65.000 cP.

Disposa d’un sistema d’accionament electromecànic amb un mecanisme per a la variació en continu de la velocitat de l’agitador, que li permet ajustar-se a les condicions de procés requerides per cada producte.

Models S-0 / S-1 / S-2 equipats amb motors des de 5,5 fins a 60 CV

Models S-3 / S-4 / S-5 amb motors des de 75 fins a 270 CV.