El Compact Simplex CS permet realitzar dues operacions unitàries en un mateix equip: la dispersió i la mòlta.

Secció de dispersió. Possibilitat d’incorporar diferents tipus d’agitadors, fàcilment intercanviables, per adaptar-se a cada aplicació.

El molí permet la mòlta i el refinament de la dispersió obtenint una millor qualitat final.
Secció del molí. Possibilitat d’utilitzar diferents tipus d’elements de mòlta, boles de vidre, esteatita, alúmina i zirconi, amb diferents diàmetres.

Arxius adjunts