A les nostres instal·lacions disposem d’un Laboratori d’assaigs, concebut per a la Recerca i el desenvolupament de nous processos destinats a la indústria, i una Planta pilot a disposició dels clients per realitzar proves de procés, estudis d’escalat i projectes R+D+i.

  • Equipament amb les versions de laboratori dels equips de procés més representatius de les nostres línies de fabricació.

  • Col·laboració amb diverses empreses en el desenvolupament de nous productes o millores.

  • Equips avançats d’anàlisi i control.

  • Possibilitat de realitzar proves per a tercers.

  • Assaigs de laboratori específics amb màquines pilot.