ingenieria

Un dels nostres objectius principals és adoptar les eines tecnològiques més avançades en el procés de creació de maquinària, equips i components.

El nostre Departament d’Enginyeria, compta amb un equip d’enginyers que projecten i dissenyen a partir de models tridimensionals, amb els quals es realitzen càlculs i simulacions mecàniques dels equips, cosa que permet reduir el temps i minimitzar errors de producció.

Aquest procés de creació d’equips nous ens permet realitzar maquinària i components específics per als nostres clients amb la màxima capacitat de precisió.

L’aplicació de les tecnologies més avançades de disseny ens permet augmentar la competitivitat dels nostres equips i millorar la qualitat del producte.