departamento-produccion

Producció desenvolupa els projectes creats al Departament d’Enginyeria de forma precisa, gràcies a la tecnologia més avançada.

La planta compta amb un taller de caldereria. La seva funció principal és la construcció dels dipòsits de les màquines i les estructures metàl·liques on van ancorades. La qualificació i l’experiència professional dels nostres tècnics en caldereria és elevada, la qual cosa garanteix la qualitat necessària en aquest tipus de productes. Comptem amb maquinària com ara: cisalles per tallar la xapa, premses de bombejat de fons i encunyament de xapa, màquines de rodets per doblar i conformar la xapa i màquines de soldar, entre d’altres equips per a l’esmentat procés.

A la zona de mecanització es duen a terme les diferents operacions necessàries per modificar les característiques de les matèries primeres que provenen de caldereria. Disposem de mandrinadores, torns, freses, trepants, així com d’un equip humà totalment preparat i qualificat per a la manipulació de les esmentades màquines.

Els nostres muntadors estan preparats per produir des d’equips de dimensions reduïdes fins a instal·lacions grans, a més de fabricar bombes i vàlvules específiques per a la indústria química. Aportem mecanismes àgils i flexibles a la indústria de procés, dissenyant i fabricant equips i plantes completes per a la investigació o la producció industrial. Ens adaptem a les necessitats i modalitats de cada empresa.

El departament elèctric està format per personal qualificat, ja que en depèn el bon funcionament de les màquines a nivell de programació i automatització.

En acabar el procés de producció, el departament de qualitat dóna la seva conformitat i el de logística s’encarrega de gestionar el trasllat dels equips.