comercial

Els professionals del Departament Comercial tenen un coneixement exhaustiu dels processos en què intervenen els sectors industrials a què donen servei, a més d’una experiència dilatada en el cicle de producció, els components i la maquinària que l’empresa fabrica.

El coneixement i l’experiència dels tècnics indueix que, a més de poder oferir els productes estàndard que Lleal, SA fabrica, puguin atendre les demandes de maquinària específica que els clients plantegen.

Una de les nostres preocupacions és la investigació com a fórmula per poder oferir les millors solucions tècniques a la indústria.

Aportem mecanismes àgils i flexibles a la indústria de procés, dissenyant i fabricant equips i plantes completes, per a la investigació o la producció industrial, adaptant-se a les necessitats i modalitats de cada empresa.