Pneumàtiques

Les Bombes Pneumàtiques de Diafragma DEPA són un referent indispensable de les bombes de desplaçament positiu oferint, de forma ràpida i eficaç, solucions específiques a clients de sectors molt diversos.

Aquestes bombes demostren el seu rendiment i eficàcia, treballant en condicions difícils en tot tipus d’aplicacions. Tant la demanda de qualitat en diferents indústries, com un treball eficient i un fàcil manteniment, són els objectius principals en la fabricació d’aquestes bombes. L’elevada qualitat de les bombes DEPA és gràcies a l’última generació en mètodes de fabricació, a la inspecció i a les proves de qualitat, juntament amb una seqüència documentada en el procés de fabricació sota la Normativa DIN en ISO 29001.

Bombes pneumàtiques (PDF)

Helicoïdals

Les bombes Salomon de desplaçament positiu han estat concebudes per al tràfec, des de líquids lleugers fins a pastes extra viscoses, fins i tot contenint sòlids en suspensió.

Elements de bombatge

El bombatge s’aconsegueix a mercè del rotor i de l’estator. El rotor és un cargol helicoïdal, de gran inclinació i excentricitat, adequat a cada mida de bomba, que gira dins de l’estator. El cabal de sortida és pràcticament uniforme i sense pulsacions i els fluids de qualsevol viscositat són bombats sense turbulència ni agitació.

Bombes helicoïdals(PDF)