Oferim una àmplia gamma d’actuadors per a l’automatització de vàlvules: actuadors pneumàtics, actuadors elèctrics, així com qualsevol tipus d’actuador manual per a la regulació del pas del fluid.

Estan indicats per la indústria química, petroleoquímica, farmacèutica, nuclear, electrònica, d’automoció, alimentària, sanitària, de productes lactis, siderúrgia, ciment, agroquímica, tèxtil, enològica, pasta, paper, refineries, automatització de regs, tractament d’aigües, gas, plantes depuradores, plantes off-shore, construcció naval, dampers…

Aquests actuadors ofereixen diversos avantatges: localització remota de les vàlvules a maniobrar, informació, en cada moment, sobre la posició de les vàlvules, incorporen un sistema de seguretat per evitar maniobres indegudes i evitar possibles distraccions, etc.

Actuadors (PDF)