Granollers, 14 Setembre 2020. Lleal presenta la seva nova línia de compactadores, que complementa la gamma d’equips per al sector farmacèutic.

Els comprimits són una de les formes galèniques més habituals en la indústria farmacèutica. A causa de les dificultats que presenta la manipulació de pólvores de molt baixa densitat, que incorporen una excessiva quantitat d’aire, la tendència actual és a compactar-los augmentant la seva densitat aparent i convertir-los en un granulat.

El procés de comprimir és molt sensible a la forma, composició i grandària de la mescla de pólvores a processar. La falta d’homogeneïtat del producte en pols pot provocar comprimits poc resistents o fins i tot trencats per la qual cosa és necessari compactar i granular aquesta mescla.

Lleal ha dissenyat una compactadora ideal per a obtenir a partir d’una mescla de sòlids en pols, un grànul resistent. La compressió de producte en pols es realitza mitjançant uns corrons de moviment convergent i que poden llisos o estriat.

Mentre que el granulat s’obté a través d’un triple sistema compost per hèlix, fulla i un rotor de gir continu que força el producte a passar per un tamís, igualant la grandària final de les partícules a la granulometria requerida.

En altres sectors industrials (química, detergents…) la compactadora pot ser utilitzada per a densificar producte en pols i obtenir briquetes. Les briquetes són formes compactades de pólvores que adopten la forma dels motlles tallats en els corrons de la compactadora.

Per a la realització de briquetes amb una màquina compactadora els corrons en lloc de llisos o estriats són substituïts per uns on s’han tallat els motlles amb les formes que es requereixin modelar, amb la sola limitació que aquesta geometria permeti l’extracció de la briqueta.

La làmina geomètrica obtinguda, passa després per un tamisadora cilíndrica on es desprenen les briquetes.

En Lleal, pots trobar la solució per al teu procés productiu. Consulta’ns i junts estudiarem la millor opció tecnològica pel teu procés.