Granollers, 19 d’Octubre de 2018. Els comprimits són una de les formes galèniques més habituals en la indústria farmacèutica. El procés de comprimir es molt sensible a la forma, composició i grandària de la barreja de pols a processar. La manca d’homogeneïtat del producte en pols pot provocar comprimits poc resistents (alta friabilitat) o fins i tot trencats per això és necessari granular la mescla

Lleal presenta en la seva línia de maquinària per a la indústria farmacèutica una compactadora que permet, per via seca, granular les mescles de pols. El procés consisteix en la compressió de la mescla mitjançant dos corrons, accionats per un sistema hidràulic, per a produir una làmina de material que posteriorment es fragmenta a través d’un rotor contra el tamís escollit per obtenir el producte de la mida desitjada.

La compactadora és un equip versàtil que també pot ser utilitzat en altres àmbits com la seguretat dels operaris (reducció de les atmosferes de pols de productes tòxics o potencialment explosius), la reologia (millorar el lliscament de les mescles de pols), la vida útil dels productes (evitar l’empastat de materials higroscòpics) o l’optimització de l’espai de d’emmagatzematge (augment de la densitat de la mescla).

Amb la fabricació de la nova compactadora, Lleal cobreix un altre dels processos productius bàsics en la indústria farmacèutica de sòlids.