Política de privacitat

Les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquest web seran incorporades en un fitxer de Lleal, SA. Mitjançant la tramesa d’aquest formulari, el remitent dóna el seu consentiment, que podrà ser revocat en qualsevol moment, a Lleal, SA per al tractament de les dades incloses les trameses de publicitat dels productes, ofertes i/o promocions que puguin ser del seu interès.

Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça electrònica alleal@lleal.com.

El remitent podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició enviant un escrit junt amb una fotocòpia del seu DNI a Lleal, SA c. Mollet 53 – Pol. Ind. Palou Nord, 08401 de Granollers o a través del correu electròniclleal@lleal.com. Donat cas que ens proporcioneu dades relatives a una altra persona física, haurà d’informar-lo dels continguts d’aquesta clàusula amb caràcter previ a la seva inclusió.