Granollers, 15 de juliol de 2016. Des de maig de 2016 Lleal S.A. forma part d’AMEC, l’Associació d’empreses industrials internacionalitzades. Es tracta d’una organització empresarial els membres del qual són mitjanes empreses proveïdores de tecnologia i béns d’equip amb una vocació internacional i innovadora.
Lleal té per objectiu competir en un mercat global creant un marc que permeti la millora competitiva.

En aquest sentit, el passat 30 de juny AMEC va organitzar el III Fòrum AMEC on Lleal va participar. Es tracta d’un punt de trobada de les millors empreses que permet debatir sobre l’internacionalització, aquest any sobre el lema: “Internacionalització en persona”, centrant el debat sobre les persones com a factor clau per la competivitat de les empreses en els mercats internacionals. En el debat vam poder gaudir de xerrades de directius d’empreses líders en el sector aportant les seves experiències molt profitoses per la resta de participants.

Lleal es recolzarà amb aquesta organització per tal d’exportar a països on encara no s’han consolidat, amb l’experiència que tenen en exportació a a d’altres països on si que ho està i els coneixements de l’esmentada organització.