Granollers, 12 de desembre de 2017. Lleal S.A. compte des de mitjans de novembre amb el seu 5é magatzem intel·ligent, dotat amb 10 m². Aquest nou espai està destinat exclusivament a la gestió automàtica de tots els components de cadascuna de les ordres de fabricació de la companyia de forma individual, això permetrà agilitzar i sobretot reduir els temps de muntatge dels nostres equips e instal·lacions. Cadascuna de les peces, independentment de la grandària, es emmagatzemada per ordre de fabricació en un sistema de safates, un cop han passat les probes de verificació i fins el moment del muntatge. El sistema permet a més a més, introduir tota la informació de cada peça: data d’entrada, quantitat, origen… així com tenir un control tant de les existències com de les peces restants i disposar de tot el conjunt d’un sol cop mitjançant software específicament dissenyat per Lleal.

Magatzem intel·ligent


Durant aquests últims anys, Lleal ha anat incorporant a les seves instal·lacions sistemes d’emmagatzemat robotitzat. Els primers es van destinar al control i gestió de peces de recanvi del departament de postvenda així com a les peces per a la secció de venda de bombes, vàlvules i filtres. Amb aquests magatzems, Lleal ha aconseguit millorar notablement el temps de resposta en qualsevol reparació, així com la reposició de peces fungibles, ambdós, punts crítics per qualsevol empresa que treballa els 365 dies de l’any de forma ininterrompuda.

D’altre banda, els magatzems intel·ligents son una eina idònia per ajustar els plans de fabricació, reduint al mínim els retards en el temps d’execució de cada departament.