Granollers, 6 de febrer de 2018. Des del passat mes de novembre, Lleal S.A. està inscrita al registre públic de Pimes innovadores. El Segell ‘Pime innovadora’ és un reconeixement públic, amb una validesa de tres anys, que atorga el Ministeri d’Economia i Competitivitat a totes aquelles empreses que poden avalar el seu caràcter innovador, complint amb una sèrie de requisits dintre de l’àmbit de la investigació.

L’obtenció del segell per part de Lleal, ha estat gràcies al seu projecte d’I+D+I pel desenvolupament de tecnologia industrial, en el que està immersa des de fa uns anys: primer a l’àmbit de la mòlta i classificació de sòlids i ara a la seva gama d’equips de assecatge i filtració, que aviat veuran la llum.