Granollers, 6 de març de 2018. Lleal ha aconseguit reduir considerablement el seu índex de sinistralitat durant el passat any 2017, registrant tan sols 3 accidents laborals lleus en tot l’any. Això la situa en un índex del l’1.59 (indicador 1 de sinistralitat), estant la mitjana general al 13.13. Aquestes dades li permetran accedir a una reducció en les quotes per contingències professionals.

Són diversos els indicadors que mesuren la sinistralitat d’una empresa, en tots ells Lleal ha aconseguit reduir les seves xifres, destacant de forma important l’índex de durada que indica la gravetat dels accidents produïts. Lleal durant l’any passat va baixar aquest índex fins a un 9 (mitjana dels dies de baixa per accident), sent la mitjana del sector d’un 27 dies.

La sinistralitat laboral és la part més visible dels danys a la salut dels treballadors, sensibles a la cultura de prevenció de riscos laborals, des de fa 4 anys Lleal ha reforçat la seva activitat preventiva amb l’objectiu de garantir la seguretat dels seus empleats. Les seves principals accions s’han concentrat en dos punts concrets: promoure la comunicació transversal i la col·laboració entre l’empresa i els seus treballadors mitjançant anàlisis conjunts i exhaustius d’accidents concrets, guies d’acció preventiva i creació de procediments de treball per a aquelles tasques considerades crítiques: treballs en alçada, espais confinats, maneig d’instrumentació tallant …. En aquest sentit, es treballa constantment en conscienciar els treballadors de la necessitat utilitzar totes les mesures al seu abast per evitar possibles accidents.

L’altra línia d’acció principal ha estat avaluar i millorar els equips de seguretat del personal per incrementar la seva eficiència així com adaptar o renovar els equips de treball per adequar-los a les normatives vigents en seguretat i salut.

En aquesta línia continuarem treballant per vetllar per la salut i seguretat dels nostres treballadors ja que són un dels nostres principals actius.